اشکال عجیب پرواز پرندگان

تعداد زیادی  از پرندگان در آسمان وقتی حرکت میکنند ممکن است شکلهای جالبی بوجود بیاورند حالا این عکاسه که باید با ریزبینی و عکس العمل سریع عکس بگیره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تعداد واقعا زیاده که در ادامه به چند گروه تقسیم میشن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید