عکس عادات بچگی

تا از این نایلونا میدیدیم تا همشو نمیترکوندیم که خیالمون راحت نمیشد.

 

فقط این حرکت یه تجربه پزشکی بود برا خودش مگه نه؟

 

آخ آخ مداد و میخری یکی از نوک هاش گم میشد حالا چیکار باید کرد؟

 

حموم یا دستشویی میرفتیم دنبال عکس تو کاشی میگشتیم

 

مدرسه میترکید نمره هامون آتیش میگرفت تو خواب

 

برا خودمون یه پا کاماندو بودیم

 

قارچ خور چه حالی میداد

 

این گیم ماشینش هم که ته نداشت.

/ 0 نظر / 26 بازدید