پدر بزرگ 29 ساله!!!!

سیم داویس (Sim Davis) بیست و نه ساله بیکار اما مفتخر به نام پدر بزرگ!!!!

او که از دوست دختر قبلیش  Kelly دارای یک دختر شده که این دختر در سن 15 سالگی بچه دار شده!!

حالا خودتون از عکس حدس بزنید چه کسی کدوم فرد است

/ 0 نظر / 20 بازدید