کفشی که 5 سایز با انسان رشد میکنه!!


The Shoe That Grows started when founder Kenton Lee was living and working in Nairobi, Kenya in 2007. One day while walking to church, he noticed a little girl in a white dress next to him who had shoes that were way too small for her feet. That led to questions about why. And finally an idea: “Wouldn’t it be great if there was a shoe that could adjust and expand—so that kids always had a pair of shoes that fit?” And just like that The Shoe That Grows was born.

سازنده این کفش ها کنتون لی در سال 2007 در شهر کنیا آفریقا هم کار میکرده و هم زندگی، روزی او در حال قدم زدن از کنار کلیسایی بوده که دختر کوچک سفیدپوشی رو میبینه که کفشهاش براش کوچیک شده بوده، اون به دنبال چراها به ایده ای بر میخوره که میشه چنین کفشی! این کفش میتونه حداقل 5 الی 6 سال کار کنه و 5 سایز هم بزرگ بشه

/ 0 نظر / 37 بازدید