10 عکس برتر جهان در سال 2011 که دنیا را تکان داد

10 عکس برتر جهان در سال 2011 که دنیا را تکان داد

 

پیچ خوردن ریل قطار بر اثر تکان و جابجا شدن زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نابودی جنگل بر اثر آتش سوزی دور منبع آب در تگزاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردی ناک بندباز سویسی که از روی کابل تله کابین بلندترین کوه آلمان عبور کرد.

2962 متر ارتفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک سودانی که با ادرار گاو صورت خود را میشوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکاسی از درخت بلوط در نور ماه در ساحل سالتون در کالیفرنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثار آهن مذاب و چوب  سوخته در نزدیکی خانه ای ویران در تگزاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوه یخی که از مواد مذاب اشباع شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثاری از برخورد یک جغد با پنجره در انگلستان افراد خانواده زمانی که از مسافرت برگشتند با این صحنه مواجه شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درو از مزرعه بلال در حوالی رودخانه میزوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبور هواپیما از حاله نور در منهتن نیویورک

/ 0 نظر / 41 بازدید