عکسهای عجیب ولی واقعی

ابری از پشه

در روستایی در بلاروس انبوهی از پشه جمع شده اند که صدای وحشتناکی را تولید کرده که حتی در نزدیکی آنها صدای ماشین قابل شنیدن نیست

خوشبختانه این پشه ها نیش نمیزنند. ممکن است تغییرات جوی اخیر باعث این ناهماهنگی در طبیعت شده باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید